Legendă

Situri arheologice fără localizare exactă *
Situri arheologice localizate exact *
Situri arheologice localizate exact

*- suprafața sitului este mai mare decât suprafața punctului de pe hartă;